Over kv ONDO

Korfbalvereniging ONDO is een heel leuke, hechte, bloeiende vereniging die inmiddels meer dan 50 jaar bestaat. ONDO voert een beleid wat erop is gericht om korfbalsport op diverse niveaus aan te bieden aan haar leden, waar alle leden zich thuis zullen voelen en nauw bij ONDO betrokken zijn. ONDO staat voor verenigingsleven met een duidelijke en erkende plaats in de samenleving van het dorp Sint Laurens en nabije omgeving. ONDO gelooft sterk in een balans tussen competitie, gezondheid en ontspanning!

ONDO is opgericht op 6 mei 1955 en was de eerste sportvereniging in Sint Laurens. De vereniging werd opgericht door de heren Goedbloed, Joosse en Boerwinkel. Omdat er verder geen sportverenigingen in Sint Laurens bestonden, wilden de heren een vereniging oprichten, waar zowel jongens als meisjes lid van konden worden. Dat werd dus een korfbalvereniging met de naam ONDO, wat de afkorting is voor Op Naar De Overwinning.

Na een gestage groei, sportief en organisatorisch, lukte het ONDO om in 1965 Zeeuws kampioen te worden en voor het eerst in haar geschiedenis te promoveren naar het landelijke (districts-)niveau. Op het eigen sportveld bestond de kleedaccommodatie destijds uit een voormalig, omgebouwd kippenhok.

Kort hierop volgend, bereikte ONDO haar sportieve hoogtepunt in haar bestaan tot heden. In het seizoen 1979-1980 werd een gedeeld kampioenschap behaald in de 2e klasse district; er werd pas in de slotfase van de beslissingswedstrijd nipt verloren, waardoor promotie naar de 1e klasse net werd misgelopen. Vanaf die tijd speelt het vaandelteam van ONDO veelal in de 2e of 3e klasse district Zuid-West.

Een belangrijke gebeurtenis voor de vereniging was in de periode 1976-1980 de bouw van een kantine. Deze kantine was weliswaar van hout, maar werd een eerste, eigen onderkomen van de vereniging. Tevens werd er een kleedaccommodatie opgezet in naastgelegen, een soort portocabin.

In de periode 1988-1993 is een nieuwe accommodatie gebouwd: kantine, kleedaccommodatie, voorraadhok en materiaalhok zijn opnieuw opgetrokken, ditmaal uit steen. Dit werd vrijwel geheel door mensen van de vereniging gebouwd. De zelfwerkzaamheid staat symbool voor de vereniging en daar zijn de huidige leden nog steeds erg trots op.

In 1993 is de accommodatie verder uitgebreid met nieuwe kleedkamers en mooie douchevoorzieningen. ONDO is in die periode haar tijd ver vooruit en wordt binnen de gemeente Middelburg de eerste verzelfstandigde vereniging, die de accommodatie volkomen in eigendom heeft en hierover het beheer voert. Met gepaste trots kon de vereniging het sportpark “de Brigge” openen.

In de jaren na de eeuw wisseling heeft ONDO haar ledenbestand zien uitbreiden richting 300 leden. ONDO heeft inmiddels ook vele leden getrokken vanuit de omtrek van Sint Laurens, zoals Grijpskerke, Serooskerke, Veere en diverse wijken van Middelburg.

Na een intensieve periode van voorbereidingen en in nauw overleg met de gemeente Middelburg is in 2009 het sportpark drastisch gerenoveerd. Conform de landelijke trend in de korfbalsport beschikt ONDO sinds september 2009 over 2 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld.

Deels voortkomend uit de groei in aantallen leden, deels resulterend uit de ontwikkeling van het aanwezige talent, is het ONDO voor het eerst in haar geschiedenis gelukt om in seizoen 2018-2019 te promoveren naar de landelijke overgangsklasse. In de aanloop hiernaar toe zijn de eerste teams van de A, B en C leeftijd mee gaan strijden op districtsniveau in het wedstrijdkorfbal, met als hoogtepunt dat ook A1 de overgangsklasse heeft gehaald in seizoen 2013-2014.

ONDO wil en moet zich richten op verdere groei en positioneert zich nadrukkelijker in de regio noord-Walcheren. ONDO erkent tevens haar maatschappelijke rol in de nabije omgeving, waarbij zaken voorop staan als: een veilig sportklimaat, introductie van G-korfbal voor jongeren met een verstandelijke beperking, samenwerking met de diverse relevante instanties en verenigingen en duurzaamheid van haar accommodatie. ONDO is klaar voor de toekomst!