De volgende regels gelden bij bepaling in welke categorie een lid wordt ingedeeld, geldend voor een heel korfbalseizoen (1 juli – 30 juni):

1. Bij aanvang van een nieuw seizoen worden leden ingedeeld naar categorie:

a.     Senioren 18+
b.     15 – 17 jaar
c.     13 – 14 jaar
d.     11 – 12 jaar
e.     9 – 10 jaar
f.      7 – 8 jaar
g.     6 jaar
h.     Ministar, 4 – 5 jaar
i.      Trimmend lid / G-team
j.      Bootcamp lid
j.      Overig lid

2. Het geboortejaar van het lid is bepalend, NIET de ploeg waar men in speelt!

3. De bij elke categorie behorende contributiebedragen per maand worden voor elk korfbalseizoen vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering.

4. Zie contributie overzicht voor de tarieven, waarbij opgemerkt dat

a. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie
b. Uitwonende studenten kunnen op verzoek een korting krijgen en het contributiebedrag voor een trimmer betalen.

Vanwege het gemak van het verwerken van contributiebetalingen door middel van incasso-opdrachten (betaling per kwartaal), bestaat binnen onze vereniging een kortingsregeling voor leden die hiervan gebruik maken. Voor nieuwe leden of leden die hiervan nog geen gebruik maken, wil ik bij deze het gebruik van deze mogelijkheid van harte aanbevelen. Leden die geen gebruik (willen) maken van betaling middels incasso zullen één acceptgiro ontvangen voor het verschuldigde contributiebedrag voor de periode tot en met juni volgend jaar.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en dient te worden gericht aan de secretaris. Het lidmaatschap kan worden opgezegd per 1 juli (voor jeugdleden tevens per 1 januari). Leden die hun lidmaatschap voor een komend seizoen willen opzeggen, dan wel van spelend lid rustend lid willen worden, dienen dit te doen zo spoedig mogelijk vóór 1 juni in verband met eventuele opgave door de vereniging aan het KNKV. Opzegging is pas geldig zodra u hiervan bevestiging heeft gehad van de secretaris.

Bij hoge uitzondering kan van de opzegtermijn (per 1 juli danwel 1 januari voor jeugdleden) afgeweken worden;
– bij wederzijds belang (zowel de vereniging als het lid)
– bij bijzondere persoonlijke omstandigheden

De uitzondering wordt door het bestuur beoordeeld en door een meerderheid van het bestuur vastgesteld.

Graag willen wij ouders er op wijzen dat er een fonds bestaat om kinderen te laten sporten. Hierover kunt u meer informatie vinden bij het Jeugdsportfonds. Maakt u hier gebruik, wilt u onze penningmeester hierover informeren?

Kosten voor gele en rode kaarten worden doorberekend aan de desbetreffende speler / coach. Bekeuring van de huurbusjes worden doorberekend aan de bestuurder. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de penningmeester.

penningmeester@kvondo.nl
Bankrekening (IBAN): NL 08 RABO 0346 7323 28


(Adres)Wijziging doorgeven

Vul de velden zo compleet mogelijk in zodat wij je gegevens goed kunnen verwerken

(een bevestiging zal verzonden worden naar het e-mailadres dat je invult)


(hier naartoe wordt de bevestiging gestuurd)
(ter vervanging bestaand mailadres)
(toevoegen als extra mailadres)
(ter vervanging bestaand telefoonnummer)
(toevoegen als extra telefoonnummer)