ONDO erkent en steunt FAIR PLAY

Fair Play betekent dat sport en spel eerlijk en sportief wordt gespeeld. Met name binnen de sportwereld is het enorm belangrijk om de hiermee gepaard gaande normen en waarden te erkennen en uit te dragen. Helaas zijn er teveel voorbeelden van incidenten binnen de sport waar we met z’n allen niet trots op zijn, zo ook soms binnen de korfbalsport. Vanuit NOC NSF en het KNKV wordt aandacht hiervoor gevraagd. Gelukkig hebben we binnen onze vereniging relatief weinig mee te maken (gehad). Laten we daar vooral trots op zijn en dat zo houden!
Om steun te betuigen aan Fair Play en de bewustwording van onze waarden en normen kracht bij te zetten, heeft het bestuur gemeend er goed aan te doen om een Fair Play Gedragscode op te stellen. Zie bijgevoegd onze code!
Uiteraard is deze code op het eerste gezicht slechts een boel woorden, laten we met z’n allen echter deze woorden blijven omzetten naar daden en het goede voorbeeld geven: het bestuur zelf, al onze vrijwilligers, alle spelers, speelsters, trainers en coaches, en tenslotte onze supporters, alle vrienden van ONDO!
Namens het bestuur, Arjen