Update oud papier inzameling

Onlangs heeft er overleg plaatsgevonden met de gemeente Middelburg over de toekomst van het inzamelen van oud papier. Hieruit is gebleken dat steeds meer ophalers (in andere wijken) stoppen dan wel aangeven moeite hebben met het vinden van vrijwilligers voor het huis-aan-huis ophalen van oud papier. Komend jaar zal de gemeente een heroverweging gaan plannen welke alternatieven er zijn en wat de voorkeur heeft. Vooruitlopend hierop zal ONDO gaan stoppen met de vaste container op de zogenaamde “brenglokatie” op het parkeerterrein bij ons sportpark.

Uiteraard is het tot dusverre een gezamenlijk belang om huis-aan-huis oud papier op te halen: bewoners hoeven hun oud papier niet weg te brengen (alleen aan de straat te zetten), de gemeente voldoet aan landelijke doelstellingen voor gescheiden inzameling van diverse afvalstromen t.b.v. recycling (rendement is prima) en de vereniging krijgt een garantieprijs per ingezamelde kilo als “beloning” (goed voor ons budget). Maar het is dan wel noodzakelijk dat dit in heel de gemeente op deze manier wordt gedaan, immers zouden investeringen vanuit de gemeente in alternatieven niet lonend zijn als dit maar voor paar wijken wordt gedaan. In de afgelopen paar jaar hebben echter steeds meer verenigingen/instanties aangegeven te moeten afhaken.

Vanaf kort voor de corona periode heeft ONDO ervoor gekozen om met 2 vaste containers te werken: is de ene vol dan kan de andere alvast worden gebruikt terwijl de volle moet worden omgewisseld door PreZero (voorheen Suez/Sita). Iedereen kon het oud papier zelf naar de container brengen, want het was niet toegestaan om huis-aan-huis op te halen. Ook dergelijke brenglokaties zijn er echter steeds minder en inmiddels weten heel veel mensen uit de wijde omgeving onze container te vinden. Je zou zeggen: fijn dat levert een hoop centen op, maar praktijk is dat het ook een hoop werk oplevert. Zoals vaak, lijden de goeden onder de slechten: vaak treffen we aan dat het oud papier niet wordt gestapeld en vooraan bij de containerdeur wordt gezet. Helaas treffen we ook steeds vaker ander afval aan tussen het oud papier. Met enorme dank aan Adri Hoefkens die hier dagelijks veel tijd insteekt om alles te ordenen! Maar deze praktijk kan en mag niet langer zo doorgaan en we zullen het gebruik van de vaste container de komende tijd helaas moeten gaan afbouwen.

Ons plan is om vanaf het eerste ophaalweekend in januari 2023 de vaste containers natuurlijk eerst nog te vullen maar daarna geen nieuwe vaste container meer af te roepen. Bij het ophaalweekend in februari willen we een open én een dichte container af gaan roepen en zodra deze vol zijn, laten we deze weer ophalen. Dit houdt in dat we willen vragen aan onze leden en andere ONDO betrokkenen van verderop om hun oud papier voortaan alleen te brengen tijdens een ophaalweekend: op vrijdag of zaterdag in 2e weekend van de maand m.u.v. de zomervakantie.

We rekenen op ieders begrip voor de situatie en de veranderingen. We willen iedereen bij deze ook bedanken voor de inzet en bijdrage bij het ophalen van oud papier want het is van grote betekenis voor de financiën van de club. Zodra een uitkomst van de genoemde heroverweging door de gemeente bekend is, zullen we iedereen opnieuw informeren.