Sponsor in Beeld | Mitec Advies BV

Zoals jullie allemaal weten is ONDO bezig met het maken van de plannen voor de nieuwbouw van de kantine. Hiervoor moet onder andere een sloopvergunning worden aangevraagd, voor het aanvragen van deze vergunning heb je een asbestonderzoek nodig. Onze sponsor Mitec Advies BV voert dit onderzoek uit. Mitec heeft aangeboden om dit voor een groot deel te sponsoren! Maar wat houdt zo een onderzoek nou precies in en wat voor werkzaamheden voert Mitec nog meer uit? Om hier achter te komen is Mitec Advies BV deze week de Sponsor in beeld.

  • Wie ben je en wat voor bedrijf heb je?

Mijn naam is Peter de Jonge, ik ben directeur/eigenaar van Mitec advies. We hebben Mitec eind 2016 overgenomen van de oude eigenaar. We zijn toen gestart met 2 medewerkers en hebben inmiddels 7 medewerkers.

  • Wat voor onderzoek voeren jullie precies uit in de kantine van ONDO en waarom moet dit onderzoek gebeuren?

We gaan een asbestinventarisatie van de kantine en het materiaalhok doen omdat daar o.a. nog een golfplaten dak ligt wat vervangen dient te worden. Zonder de inventarisatie kan überhaupt geen sloopvergunning verkregen worden.

  • Wat kan Mitec naast een asbestinventarisatie nog meer betekenen voor ONDO-leden?

Mitec advies doet ook bodem- en waterbodemonderzoeken. Dus wanneer er verbouwt of nieuw gebouwd moet worden dient er een bodemonderzoek uitgevoerd te worden om te bezien of de grond schoon is. In jachthavens doen we slib onderzoek voordat de haven wordt uitgebaggerd.

  • Werkt Mitec alleen voor particulieren?

Nee Mitec werkt heel veel voor overheden en semi overheden. Ook hebben we veel opdrachten van aannemers, architecten en grondbanken.

  • Jullie komen soms in aanraking met gevaarlijke stoffen. Is jullie werk ook gevaarlijk?

De veld medewerkers komen soms in aanraking met benzine en andere olie houdende producten. Ons werk is echter niet gevaarlijk mits de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

  • Hoe ziet jullie werkdag eruit?

De veldwerkers zijn ca 7.00uur op kantoor en gaan nadat ze alle gegevens hebben naar een klus. Daar worden de verschillende boringen gemaakt en vanuit die boringen worden monsters in potjes gedaan. De monsters worden terug mee genomen naar kantoor en op het einde van de dag komt een koerier de monsters ophalen om naar het Laboratorium in Barneveld of Amsterdam te brengen. Daar worden ze geanalyseerd en na een weekje krijgen onze adviseurs de uitslag van de kwaliteit waarna ze voor de klant het bewuste rapport maken waarin de kwaliteit en toepasbaarheid van de grond staat beschreven.

  • Hoe ben je bij ONDO terecht gekomen en wat is je band met ONDO?  

We zijn bij ONDO terecht gekomen door een van onze medewerkers Mark Wisse. Hij werkt bij ZEC Civiel, een ander bedrijf waar ik ook eigenaar van ben. ZEC Civiel is een ingenieursbureau in de wegen- en waterbouwkunde. Hierdoor is er een nauwe samenwerking tussen beide bedrijven.

  • Wat zijn we vergeten te vragen?

Niks.

Via deze weg willen wij Mitec Advies BV nogmaals danken voor de sponsoring en wensen jullie veel succes met het uitvoeren van het onderzoek!