Renovatie van onze accommodatie (video)

Update verbouwing maart 2020

YouTube-link voor mobiel bekijken van de film.

Na een paar jaar van voorbereiding krijgt tijdens zaalseizoen 2019-2020 de renovatie van onze accommodatie vorm! In samenwerking met aannemingsbedrijf Mesu, met hulp van sponsoren en met de inzet van vele vrijwilligers, waaronder enkele nieuwbakken pensionado’s, is ons doel om in 18 weken bouwtijd de accommodatie weer gebruiksgereed te krijgen. Aansluitend verwachten we nog te werken aan verdere afwerking, inrichting en aankleding.

Het bestaande casco van de oude accommodatie blijft grotendeels gehandhaafd, maar er worden 2 extra kleedkamers, een nieuwe entree met toiletgroep, een vergroting van de keuken met aangrenzende opslag en een uitbreiding van de kantine met aparte spreekkamer gerealiseerd. Verder krijgt de buitenkant een nieuwe look en wordt de materiaalopslag vergroot.

Met een gerenoveerde accommodatie voldoet de club weer aan de huidige normering en regelgeving, maar bovenal doet het recht aan de uitstraling van onze bloeiende vereniging en kunnen we met veel trots de volgende 25 jaar tegemoet zien!