Rabo Clubsupport – terugblik

Fantastische vijfde plek met € 2167,11 opbrengst!!

Omdat we dit jaar een RABO-rekening hadden (in verband met de financiering van onze accommodatie) konden we hier voor het eerst aan deelnemen. In de periode 5-25 oktober kon je als rekeninghouder en lid van de RABO maximaal 2 stemmen uitbrengen op je favoriete club of stichting/vereniging. Door RABO Walcheren/Noord-Beveland was dit jaar € 165.000,00 beschikbaar gesteld en daar wilden wij graag een graantje van meepikken. Ons bestedingsdoel: aanschaf terras meubilair.

We hebben de actie vooraf gepromoot door berichtgeving op social media (met dank aan Sophie Adriaanse), een stukje op de ONDO-site, via email en een flyer (1.200 stuks met dank aan Melanie en Weststrate Verpakkingen voor het kopiëren) die we op de adressen in onze oud papierwijk hebben rondgebracht (met dank aan Annelies Mesu, Hans Adriaanse, Remi van Schaik en ondergetekende). Ook hebben leden de actie onder de aandacht gebracht bij familie, buren, vrienden, kennissen, collega’s en sporters/bekenden bij andere sportverenigingen, etc. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Er hadden zich 402 verenigingen aangemeld en wij zijn op stip binnengekomen op een VIJFDE plek!!! Te gek natuurlijk en boven verwachting. De opbrengst: € 1.917,11

Maar dit was nog niet alles ……

Met een promotiefilmpje van max. 25 seconden kon er nog een extra bedrag van € 250,00 worden gecasht (voor de 3 beste/ludiekste inzendingen). Hier wist het ONDO social mediateam wel raad mee (Sophie, Kirsten, Sacha en Kevin, met medewerking van 2 jeugdleden Julia van Tongeren (D1) en Emlie Maljers (E2). Een heel leuk filmpje en het kon haast niet anders dan dat dit in de prijzen zou vallen.

En jawel, woensdag de 11e van de 11e (hoe toepasselijk) kregen we via een online boodschap te horen dat we in de prijzen waren gevallen. Een mooie bonus, waardoor we een totaalbedrag hebben opgehaald van:

€ 2.167,11!!

De komende maanden kan er door een groep leden worden nagedacht over wat en waar er terrasmeubilair kan worden aangeschaft. Kortom, het shoppen kan beginnen. Hopelijk kunnen we vanaf het voorjaar 2021 volop genieten op ons nieuw aangeklede terras.

Tot slot: natuurlijk dank aan de RABO Bank Walcheren/Noord-Beveland voor de financiële support en heel veel dank aan iedereen die geholpen heeft om deze actie tot een succes te maken en uiteraard aan IEDEREEN DIE OP ONDO HEEFT GESTEMD!

https://youtu.be/dhipioCDVso