Redactie Clubblad / Nieuwsbrief

De Redactie is verantwoordelijk voor het vervaardigen van het clubblad “Op Schot”, dat 4 maal per jaar verschijnt. Onder vervaardiging wordt verstaan het inzamelen van ingekomen stukken, foto’s en advertenties bestemd voor het clubblad, het opmaken van het clubblad, evenals de lay-out en (digitale) verspreiding.

 

Leden

Evi Geervliet

Nikie Geervliet

Thea van Schaik

Kerntaken

Verzamelen van ingekomen stukken en opmaken clubblad

Lay-out, redactie en verspreiding clubblad

Vraag aan de Redactie Clubblad/Nieuwsbrief

Vul de velden zo compleet mogelijk in zodat wij je vraag goed kunnen beantwoorden.

Het is ook mogelijk om een stukje in te sturen voor het volgende clubblad/nieuwsbrief

(een bevestiging zal verzonden worden naar het e-mailadres dat je invult)


verzendlimiet: 5Mb