Oud Papier Commissie

De Oud Papier Commissie coördineert dat elke maand  het oud papier huis-aan-huis wordt opgehaald en verzameld.

Elk 2e weekend van de maand met uitzondering van de zomervakantie gaan 3 groepen vrijwilligers met auto en aanhanger door de wijken Sint Laurens, Noordweg en Klarenbeek-III.

Inwoners krijgen jaarlijks bericht op welke datums het oud papier wordt opgehaald in hun wijk – zie de datums op deze website en de afvalkalender van de gemeente Middelburg.

Ophalers en chauffeurs zijn natuurlijk leden maar ook vooral doet ONDO een beroep op ouders van (jeugd)leden om een handje te helpen – zie ophaalroosters als deel van het competitieschema.

Voor ONDO is de opbrengst van het oud papier een heel belangrijk deel van de inkomsten voor de vereniging, terwijl ook het milieu hiermee wordt ondersteund.

Bedankt voor ieders bijdrage!

Leden

Ronald Becks

John Romeijn

Tjeerd van Scheltinga

Krijn van Sparrentak

Marco de Visser

kerntaken

Inplannen ophaaldatums

Afstemmen met gemeente en Sita

Inroosteren ophaalploegen

Afroepen / bellen ophaalvrijwilligers

Coördinatie ophaalavond / -morgen

ophaaldatums 2023

14 januari 2023 ; 11 februari 2023 ; 11 maart 2023 ; 14 april 2023 ; 21 mei 2021 ; 11 juni 2021 ; 9 juli 2021 ; NIET in augustus ; 10 september 2021 ; 8 oktober 2021 ; 13 november 2021 ; 11 december 2021

Vraag aan de Oud Papier Commissie

NIET bedoeld om ophaalbeurt af te zeggen!

Vul de velden zo compleet mogelijk in zodat wij je vraag goed kunnen beantwoorden.

(een bevestiging zal verzonden worden naar het e-mailadres dat je invult)