Oud Papier Commissie

De Oud Papier Commissie coördineert dat elke maand  het oud papier huis-aan-huis wordt opgehaald en verzameld.

Elk 2e weekend van de maand met uitzondering van de zomervakantie gaan 3 groepen vrijwilligers met auto en aanhanger door de wijken Sint Laurens, Noordweg en Klarenbeek-III.

Inwoners krijgen jaarlijks bericht op welke datums het oud papier wordt opgehaald in hun wijk – zie de datums op deze website en de afvalkalender van de gemeente Middelburg.

Ophalers en chauffeurs zijn natuurlijk leden maar ook vooral doet ONDO een beroep op ouders van (jeugd)leden om een handje te helpen – zie ophaalroosters als deel van het competitieschema.

Voor ONDO is de opbrengst van het oud papier een heel belangrijk deel van de inkomsten voor de vereniging, terwijl ook het milieu hiermee wordt ondersteund.

Bedankt voor ieders bijdrage!

Leden

Ronald Becks

John Romeijn

Tjeerd van Scheltinga

Krijn van Sparrentak

Marco de Visser

kerntaken

Inplannen ophaaldatums

Afstemmen met gemeente en Sita

Inroosteren ophaalploegen

Afroepen / bellen ophaalvrijwilligers

Coördinatie ophaalavond / -morgen

ophaaldatums 2018

8 juni 2018

6 juli 2018

7 september 2018

12 oktober 2018

10 november 2018

8 december 2018

 

Resultaat oud papier 2017-2018

Het resultaat van het oud papier over seizoen 2017-2018 is bekend: met een laatste klapper in april is de eindstand gekomen op 156.000 kilo, wat neerkomt op bijna Eur 7.400,- aan inkomsten voor de clubkas. Ondanks de landelijke trends dat er minder oud papier wordt ingezameld, blijven wij toch nog steeds keurig op schema. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd, wordt nogmaals enorm bedankt!

Vraag aan de Oud Papier Commissie

NIET bedoeld om ophaalbeurt af te zeggen!

Vul de velden zo compleet mogelijk in zodat wij je vraag goed kunnen beantwoorden.

(een bevestiging zal verzonden worden naar het e-mailadres dat je invult)