Bijzondere Ledenvergadering – uitslag stemming

Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering van 25 januari 2019 is het plan toegelicht voor renovatie van de accommodatie op ons sportpark De Brigge. Het doel is om onze accommodatie zodanig te verbouwen dat er wordt voorzien in het nodige groot onderhoud en een uitbreiding volgens de normering vanuit het KNKV voor het huidige aantal teams. De uitbreiding betreft met name 2 extra kleedkamers, meer ruimte voor opslag, toiletten en gangen en een nieuwe, ruimere ‘buitenschil’ bij de kantine, waarbij de bestaande constructie zoveel mogelijk kan worden gehandhaafd. Bovenstaand is een impressie van het huidig ontwerp.

Aansluitend aan de toelichting is een stemming gehouden onder de aanwezige leden, met aanvulling van de stemmen die door middel van een machtiging zijn ingebracht. Er zijn 70 stemmen (36%) uitgebracht op een totaal van 194 stemgerechtigde leden, waarmee werd voldaan aan de vereiste opkomst van 33%. De uitslag was 66 stemmen VOOR en 4 stemmen TEGEN, dus het voornemen om het plan uit te voeren is met een overgrote meerderheid van 94% aangenomen!

Als opvolging van de stemming zal het bestuur samen met de werkgroep het plan verder uitwerken totdat het gereed is voor uitvoering, waaronder de financiering van het plan. De consequentie van de uitvoering zal zijn dat de contributie de komende 2 jaar nog verder omhoog moet gaan, naar een niveau vergelijkbaar met de top-5 korfbalverenigingen van Zeeland. Het bestuur, gesteund door de uitslag van de ledenvergadering, is zich bewust van wat deze consequenties betekenen, maar is tevens overtuigd van de noodzaak om de komende 25 jaar weer een moderne en passende accommodatie te kunnen hebben.