In herinnering Jan Wisse

Afgelopen dinsdag, 4 maart 2014, is overleden Jan Wisse.
Wij kennen Jan als een ONDO-mens in heel zijn hoedanigheid. Als kind werd hij besmet met het ONDO- en korfbalvirus en heeft dit altijd laten blijken. Jan was zeer betrokken bij het wel en wee van de vereniging, maar verrichtte daar bij ook nog diverse werkzaamheden. Naast zijn actieve periode als korfballer was hij lid van diverse commissies, trainde en coachte diverse ploegen, fungeerde hij als scheidsrechter, trad op als beoordelaar maar liet ook zijn “handjes wapperen” bij diverse bouwactiviteiten (kantine en kleedaccommodatie) op het sportcomplex. Hij bracht ons dan de fijne kneepjes bij van zijn burgerlijk bestaan om de vereniging beter te maken!
De laatste jaren vond Jan zijn heil in een recreatieve sport die vaak beoefend wordt op het dorpsplein van St. Laurens namelijk het Jeu de Boules. Ook daar kon hij zijn sportieve ambities laten gelden. Toch bleef hij betrokken bij ONDO en was benieuwd naar het wel en wee. Dit bleek uit de diverse fietstochten die hij samen met Corrie ondernam en hij ONDO-leden vroeg naar de stand van zaken. Ook was hij regelmatig toeschouwer bij de diverse activiteiten zowel op het sportpark als in de zaal.
Jan was, is en blijft in onze geschiedenis ONDO-lid. Hij werd benoemd tot lid van verdienste vanwege zijn tomeloze inzet voor de vereniging.
 
Wij wensen Corrie, Remco, Robin en Esther, Arlette en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
 
Patrick van Woensel
Voorzitter

Programmaboek kv ONDO

Facebook kv ONDO