Algemene Leden Vergadering op 29 juni 2017

Op donderdag 29 juni staat de Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland. Het overleg vindt plaats in de kantine van De Brigge en zal om 19:30 uur starten. De uitnodigingen zijn recent per email aan iedereen verstuurd inclusief agenda en verslag van de ALV van vorig jaar. 

Programmaboek kv ONDO

Facebook kv ONDO