Rubber ingestrooide kunstgrasvelden

In de media is onlangs bericht gedaan over mogelijk nader onderzoek naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Bij ONDO wordt gespeeld op zandingestrooid kunstgras en is dit niet van toepassing. Mocht een team bij een uitwedstrijd eventueel op een rubberingestrooid kunstgrasveld moeten spelen, lees dan de berichtgeving van het KNKV of neem gerust contact op met het bestuur.

Berichtgeving KNKV:

De uitzending van het tv-programma Zembla over kunstgrasvelden ingestrooid met rubberkorrels van woensdag 5 oktober jl. heeft veel stof doen opwaaien. Wat betekent dit voor jouw korfbalvereniging?

In deze uitzending zijn de mogelijke gevolgen door het gebruik van rubberkorrels, gemaakt van gemalen autobanden, op de gezondheid van de sporters onderzocht. In het verleden is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van SBR-rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Dit onderzoek gaf aan dat de risico’s zeer gering zouden zijn, maar Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen trekken.

Het Korfbalverbond erkent alleen zandkunstgrasvelden als ondergrond voor het spelen van competitiewedstrijden. Echter zo ‘n 5 tot 10% van de korfbalverenigingen speelt met een dispensatie op met rubber ingestrooide kunstgrasvelden. De uitzending van Zembla is voor het KNKV zeker aanleiding om het RIVM te vragen nader onderzoek te doen naar de bevindingen van Zembla en om zo nodig vervolgonderzoek te doen. Het KNKV vindt het van belang dat iedereen nu en in de toekomst op een gezonde en veilige manier kan korfballen.
 

Programmaboek kv ONDO

Facebook kv ONDO