Nieuwsbrief TC: Nieuws van de Technische Commissie

Trainers gezocht!

Zonder vrijwilligers zou ONDO niet kunnen bestaan. We kunnen ons gelukkig prijzen met een grote groep vrijwilligers, maar we zijn altijd op zoek naar meer mensen, immers vele handen maken licht werk! Zo ook voor komend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste trainers die met onze spelers aan de slag willen. Lijkt het je leuk om een ploegje te trainen en coachen, en doe je graag wat voor de vereniging, laat dit ons weten! We zijn op zoek naar jong trainerstalent, maar zeker ook naar ervaren enthousiasme! Mocht je interesse hebben, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!

Andere plannen?

Als TC zijn wij al volop bezig met teamindelingen en planningen voor komend seizoen 2017/2018. Wij hopen dat iedereen natuurlijk vol enthousiasme het komende seizoen weer ingaat als spelend lid van onze mooie vereniging, maar uiteraard is het mogelijk dat dit gaat veranderen. Mocht je andere plannen of twijfels hebben over je beschikbaarheid komend seizoen, willen we vragen of je dit aan je trainer wilt doorgeven. Zodoende kunnen we in een vroeg stadium hier rekening mee houden en in gesprek komen met elkaar.

Selectieprocedures

Voor de teamindelingen hebben wij bepaalde principes en uitgangspunten die gehanteerd worden bij de totstandkoming van de teams. Zo proberen wij ieder jaar een balans te vinden tussen enerzijds sportieve ambities en anderzijds de sociale belangen. In de leeftijdscategorieën A- en B-jeugd wordt de trainers de ruimte gegeven om hun ploeg samen te stellen door middel van een selectie. Uiteraard kan er alleen sprake zijn van een selectie wanneer er meerdere ploegen in één leeftijdscategorie zitten.
Voor komend seizoen houdt dit praktisch in dat er alleen voor de A-jeugd een selectie zal zijn, aangezien we helaas maar één B-team kunnen vormen. Ons streven is om voor het ingaan van de zomervakantie de selecties te hebben afgewerkt, dit omdat de zomervakantie samenvalt met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dit gaat er als volgt uit zien:
Dinsdag 30 mei Selectietraining
Donderdag 1 juni Selectietraining
Dinsdag 6 juni Selectietraining
Donderdag 8 juni Selectietraining
Zaterdag 10 juni Oefenwedstrijd + definitieve selectie
 
Voor eenieder die qua leeftijd in aanmerking komt om in de A´s te spelen komend seizoen, willen wij vragen om rekening te houden met deze data. De officiële uitnodiging voor deze selectie volgt nog, waar verdere informatie in zal staan zoals de exacte tijd en leden van de selectiecommissie.

Verschuiving leeftijdsgrenzen

Een enkeling zal in de wandelgangen al hebben vernomen dat per volgend seizoen (2017/2018) de leeftijdsgrenzen binnen het korfbal gaan verschuiven. Met name in het jeugdkorfbal zal dit voor bepaalde spelers bijzondere consequenties hebben. Hieronder zullen de wijzigingen worden toegelicht:
 
Achtergrond
Internationaal wordt in het korfbal de leeftijdsgrens van 1 januari gebruikt. Omdat de Nederlandse korfbalbond, het KNKV, voor de eigen competitie 1 oktober aanhoudt “levert dit altijd problemen op voor Regionale Talenten Centra (RTC)-teams en nationale teams. Een kwart van de talenten kan telkens maar één jaar deel uitmaken van deze talenten teams”, aldus het KNKV. Om dit probleem op te lossen zal vanaf volgend seizoen ook voor de Nederlandse korfbalcompetitie 1 januari worden gehanteerd als nieuwe peildatum. 
 
Wat verandert er nu precies?
Dit seizoen werd bepaald in welke leeftijdscategorie (F t/m A) spelers moesten worden ingedeeld aan de hand van hun leeftijd op 1 oktober 2016. Vanaf volgend seizoen wordt gekeken naar de leeftijd op 1 januari, voor volgend seizoen is dat 1 januari 2018. 

Wat betekent dit voor mij, mijn zoon of dochter?
Voor spelers die tussen 2 januari tot en met 1 oktober jarig zijn, verandert er niet zo veel. Zij doorlopen de leeftijdscategorieën F t/m A op de normale manier en zitten twee jaar in elke leeftijdscategorie plus een gebruikelijk derde jaar in de A.
Voor spelers geboren op de data 2 oktober t/m 1 januari verandert er wel degelijk wat. Het gevolg van de wijziging is dat zij niet twee jaar in elke leeftijdscategorie zullen spelen, maar eenmalig al na één jaar door zullen gaan naar een hogere leeftijdscategorie. Voor sommige spelers geldt dat zij daar komend seizoen meteen iets van merken, voor andere spelers treedt dat effect pas merkbaar een jaar later op. Kort gezegd komt het erop neer dat:

-              Als deze spelers nu eerstejaars zijn in de leeftijdscategorie F, E, D, C of B, dan kunnen zij volgend jaar niet nog een jaar in deze categorie spelen. Zij gaan volgend seizoen meteen al een leeftijdscategorie omhoog.
-              Als deze spelers nu tweedejaars zijn in de leeftijdscategorie F, E, D, of C, dan gaan zij met hun leeftijdsgenootjes over naar een categorie hoger, maar dan zullen zij het jaar daarop meteen weer een categorie omhoog gaan.
-              Als deze spelers nu tweedejaars zijn in de leeftijdscategorie B, dan gaan zij met hun leeftijdsgenootjes over naar de A, maar dan zullen zij na 2 in plaats van 3 jaar over gaan naar de senioren.
 
Opschudding
Het veranderen van de leeftijdsgrens zal nogal wat effect hebben. Sommige kinderen waren de afgelopen jaren altijd de oudste in hun leeftijdscategorie. De wijziging van peildatum gaat er in het jeugdkorfbal voor zorgen dat kinderen die altijd bij de oudste kinderen hoorden, nu juist de jongste spelers bij een oudere leeftijdscategorie gaan worden. Van de oudste worden zij ineens de jongste en dat kan betekenen dat zij in een lager team passen dan zij de afgelopen jaren gewend waren. 
Dat zal voor opschudding en teleurstelling zorgen. Net zoals het voor blijdschap zal zorgen bij andere spelers die nu net wel in een team zullen komen waar ze eerder net buiten vielen.
Een andere consequentie is dat vrienden en vriendinnen in een andere leeftijdscategorie kunnen vallen en in verschillende teams ingedeeld worden. Natuurlijk biedt dat weer kansen voor nieuwe vrienden, maar het kan ook teleurstellend zijn.
 
Verandering peildatum in beeld
 
Geboren in Korfballeeftijd Leeftijdscategorie
1998 of eerder 19 of ouder Senioren
1999 18 A-jeugd
2000 17 A-jeugd
2001 16 A-jeugd
2002 15 B-jeugd
2003 14 B-jeugd
2004 13 C-jeugd
2005 12 C-jeugd
2006 11 D-jeugd
2007 10 D-jeugd
2008 9 E-jeugd
2009 8 E-jeugd
2010 7 F-jeugd
2011 6 F-jeugd
2012 5 Kangoeroe
 

Programmaboek kv ONDO

Facebook kv ONDO